closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 28:

en wakasieuw ieder in koops prijs g’assisteert

met ses snaphaenen fuseliers, en bij Elk ge„

„weer 2: dousijn scherpe Pattroonen, off te saamen

48: geweeren en 96: dousijne scherpe Pattroonen,

ten eynde zig hier mede teegens de invasien en

roverijen der Papoen, waar voor deese dorpen

open en bloot leggen te defendeeren; wij heb„

„ben dit zonder swaarigheijd kunnen doen

wijl men volkoomen zelker kan gaan, op de

Trouw deeser negorijs volkeren, nogtans buijten dien

de voorsigtigheijd gebruijkt, om de noodige recom„

mandatien desweegen te geeven, aan voorm: hoofden

van Hila en Laricque, op dat deese geweeren niet

veraliëneërt of in verkeerde handen gebragt werden.

Hier mede den In en Verkoop ver„

„toont hebbende gaan wij over tot het Chapitter van

de

Producten waar omtrent wij uw

Hoog Edelens eerbiedig dienen, dat het zecker

volstrekt noodsaakelijk is, om de vrugtdraagen=

„de Nagulboomen die booven het bepaalde 50: ge=

„tal in de datijs loopen, te extirpeeren, zal er aan

het oogmerk der ordres voldaan werden; dog het

is tevens geen mindere noodsaakelijkheijd, om

in deese sorgelijke dagen, door de geaccordeerde

vrije vaart aan de Engelscher, de gemoederen der

Inlanders niet van ons te verwijderen; maar hun

door

de

het

121