closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§35.

het bij besogne van 30. Maart

en Advisen van 4: 7 A=o p=o be„

schreevene word geciteert

reeden waarom A=o p=o geen wel

„ding van uijtroeijing is gedaan.

§ 36:

Het nagul gewas heeft de Calculative

op gave weenig gesurpasseert.

en bestaat in 443: 550 Bharen

7.

den inschuur word vertoond

35

Wij betuijgen hier op, dat uijt onse beseijne van den 30:e

Maart A=o p=o duijdelijk consteert, dat wij geen diep Silentium

gehouden hebben, maar zelfs bij onsen brief van den 24: Ju=

„nij daar aan § 51: en 52: uW Hoog Edelens onse belangens

ten reguarde der overtallige vrugtdragende boomen hebben

voorgesteld, het welk door Hoogst deselve bij vooren gem: let„

teren sul § 25: b'antwoord is, en overzulx zij ons eerbiedig

vergund te zeggen, dat wij niet kunnen begrijpen, waar op

dit doelt; want daar men de bekommernis voor de Extir=

patie en dies gevolgen te kennen gaf, en om Positive or„

„dres versogt, konde men geen gewag van gedane of vol=

bragte uijtroeijinge maken.

was het UW Hoog Edelens agreabel, dat het Nagul

gewas door de Regenten tot 238: Bhaaren opgegeeven en

door ons op 400: begroot zijnde, deese calculatie niet

zoude surpasseeren; met geen minder vreugde hebben

wij thans de eer te bebeelen, dat het geheel gewasch maar be=

„lopen heeft 443 1/150. Rh: of 243708: Donden dus maar

58

43: 550 Bhaaren of 2370:8: Ponden boven het

gegiste

Wij be vrijmoedige ons Hoogst deselve submist den in schuur te vertoo„

nen als.

388

1315c0

Aan dit Hoofd Casteel

Bh:

116

252:550

Te Saparoua en Nussalaut.

275

20550

Hila

149

Haroeko

550

24

230

Laricque

14550

58

of te saamen

Tk: 443:550

zijnde