close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0083

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§35.

het bij besogne van 30. Maart

en Advisen van 4: 7 A=o p=o be„

schreevene word geciteert

reeden waarom A=o p=o geen wel

„ding van uijtroeijing is gedaan.

§ 36:

Het nagul gewas heeft de Calculative

op gave weenig gesurpasseert.

en bestaat in 443: 550 Bharen

7.

den inschuur word vertoond

35

Wij betuijgen hier op, dat uijt onse beseijne van den 30:e

Maart A=o p=o duijdelijk consteert, dat wij geen diep Silentium

gehouden hebben, maar zelfs bij onsen brief van den 24: Ju=

„nij daar aan § 51: en 52: uW Hoog Edelens onse belangens

ten reguarde der overtallige vrugtdragende boomen hebben

voorgesteld, het welk door Hoogst deselve bij vooren gem: let„

teren sul § 25: b'antwoord is, en overzulx zij ons eerbiedig

vergund te zeggen, dat wij niet kunnen begrijpen, waar op

dit doelt; want daar men de bekommernis voor de Extir=

patie en dies gevolgen te kennen gaf, en om Positive or„

„dres versogt, konde men geen gewag van gedane of vol=

bragte uijtroeijinge maken.

was het UW Hoog Edelens agreabel, dat het Nagul

gewas door de Regenten tot 238: Bhaaren opgegeeven en

door ons op 400: begroot zijnde, deese calculatie niet

zoude surpasseeren; met geen minder vreugde hebben

wij thans de eer te bebeelen, dat het geheel gewasch maar be=

„lopen heeft 443 1/150. Rh: of 243708: Donden dus maar

58

43: 550 Bhaaren of 2370:8: Ponden boven het

gegiste

Wij be vrijmoedige ons Hoogst deselve submist den in schuur te vertoo„

nen als.

388

1315c0

Aan dit Hoofd Casteel

Bh:

116

252:550

Te Saparoua en Nussalaut.

275

20550

Hila

149

Haroeko

550

24

230

Laricque

14550

58

of te saamen

Tk: 443:550

zijnde