closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§42:

Hier onder zijn meede gereekent de Tatanamangs off eijgen

de uijtgeroeijde Tatanamangs zijn

aanplantings, der gedimoveerde Regenten van Saparoua

ook daar ondergereekend

en Sila, mitsg=s de uijtgestorven datijs op Pillebooij en Cabauw,

volgens het aangeteekende bij onse besluijten van den 26:

Maart 11: en 19:e Maij, waar aan wij ons in eerbied refereeren.

§43: Den koopman en Saparouas Hoofd Willem Beth Jsz:

de voorn: Tatanamangs van de geciteerde twee Jnland„

„se Hoofden door andere Regenten /: contrarie/ de ordres,

hebbende doen om vellen, hebben wij hem desweegen gereprocheerd

omtrent de Extirpatien zijn ’t Sapa„

rouas Hoofd Beth eenige beveelen

gesteld

en voort vervolgde noodige beveelen gesteld.

§44.

selijk wij uw Hoog Edelens verassureeren, dat wij tee=

en nopens dit articul zal men

„genswoordog, meer dan ooijt, op het Extirpatie werk zul=

meer dan ooijt bedagt zijn

„len bedagt zijn; hier toe zullen de Hoofden en Residen=

„ten meede last erlangen, insonderheijd om dit werk op

ong’oorloofde plaatsen door te setten, dewijl de noodsake=

„lijkheijd het absolut vordert:—

§45:

Wij bevrijmoedigen ons uw Hoog Edelens den staat der Nagul

den staat der Nagul boomen word

bij een samentrekking vertoond Boomen in deese Provintie eerbiedig te vertoonen bij de onderstaande

Generaale Samentrecking der agul Boomen

in A„o 1785:

Summa

vrugt„ halfwas Ion„

Da„

„rium

„dragende sene „ge.

„tijs

63634:

35100: 11042: 17492:

724:

'S Hoofd Casteel

127144:

103077: 15387: 8682:

1418:

Saparua en Nussalauwt

Hila

582:

22337: 1530: 2480

26344:

79241

Haroeko

30078: 18653: 30510:

816:

23032:

12048: 488: 68:96

248.

Laricque

Somma.

202637: 50700: 66058 319395:

3788:

203505: 50345: 61434: 315244:

3789

in Anno Passato

4151:

868: 395: 4624:

1:

meer

minder meer meer

minder

'T vergelijk

Waarda

zijn.

zo mede