closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37

S Vergelijk

halfw: Ionge Sommarium

Datijs vrugtdr:

volgens de bepaaling zijnde

180300:

380300:

3803: 200001

100: Bomen per datij

319395:

116758.

3788: 202637:

60905:

15: 2637: 63542.

minder meer minder

§ 46:

Ook zullen wij meede onse geduurige zorg besteede

aan

en ae ten en g ang: De Ialij Mantagien welter

staat wij UW Hoog Edelens reverent vertoonen bij de

volgende specificatie.

Proo:„ middel„ Ion„ Som„ meer min

„te „baare „ge „ma „der „der

P Hoofd casteel.

1407: 3172: 10760: 15339: 7065:

Saparouas en Nussalaur

3111:

10411: 10374: 23896:

138:

Hila

837:

1439: 1376: 3652:

740:

Haroeko.

395: 239 17.1: 805

155:

Laricque.

10: 111:

6: 127:

19:

Bouro.

3577: 2250: 500: 6327: 410:

Manipa

337: 771: 11041: 12149: 1917:

Somma

9674: 18393: 34228: 62295: 10287:

157:

Jn A=o p=o telde min

52165: 157:

dus dit Jaar meeder

10130: 10130:

waar van de berigten bij resotutien te rinden zijnde de desweegen ingekoomen berigten, alle te

zijn.

vinden bij onse Resolutie van den 14: April en 31:

Maij, waar aan wij ootmoedig versoeken ons te

moogen