closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op voorjaarige Lasten en ongelden

nog diverse afschrijvingen worden ge„

noteert

43

122: lb: Buskruijt

3: p=s Rondscherp van 2: lb:

„van de Pantjalling victoria

1: Druijt

2:

5: Cardoesen

2:

129:½: lb: Buskruijt

42:—: p=s rondscherp van 2: lb:

_=o

16:

1:

en

15: langscherp

1:

van de Trntjalling de Beschermer

11: druijven

2:

_=o

1:

3:

2: dreggen

40: v=m goemoet Cabeltauw„ 7: d=m

1

2: Schuijten of Jollen van de Pantjallings de victoria en

de Beschermer

Dit op voorjaarige Lasten en ongelden afgeschreeven

bij besluijt van den 7: October A„o p„o

Op den 28: December J: E: passeerden wij mede ter af„

schrijving het op de Hongij Togt verstrekte en ver„

„bruijkte als

200: Rijxd=s aan Contant

1030. lb: Rijst

900: zout

76: kan Arak

22: p=s Bijlen

9: Karrikams kl: roode

1: Guinees gem: gebl:

_=o Oude Zoort

1:

verte