closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

4

on

§ 77:

van de 6000: lb: hier zijnde onbruijk„

baar ijzer is een gedeelte verbruikt en

’t rlstant zal gebeesigt of verkogt

worden

§78:

de Negotie boeken geconfronteert

zo mede na de ordre de voor

en na restanten

179:

de beantwoorde bevinding op de

Negotie Boeken de A=o 1788 gaat

ober

580.

diverse goederen ter afschrijvin

gepasseert

ling bij Memorie van Menage niet wel te bereijken zijn.

Omtrend de 6000: lb: alhier zynde onbruijkbaar ijser

uw Hoog Edelens liefdt ziende, dat wij daar mede

een onschadelijke uijtweg zogten, zoo hebben wij een

ten

gedeelte daar van aan de Casteels valbrug gebruijst wij zul„

„len het overige mede zien te laten verwerken of an„

„ders verkoopen.

Op den 7: October benoemde wij gecommitteerdens tot de vi„

sitatie en examinatie der Negotie Boeken dog daar in

geene ereuren ontdekt zijnde, doen wij daar van de verschul„

„digde aanhaling, zoo mede als dat de vooren na restan„

„ten door de Twee eerste en derde Teekenaaren na de or„

„dre geconfronteert zijnde, daar voor bij het Jourmaal ge„

„teekent is.

En tot slot van dit hoofdeel hebben wij de eer Uw Hoog

Edelens aan te bieden de beantwoorde bevinding op

onse Negotie boeken d Anno 17871

met betrekking tot

Men Afschrijvingen moeten

wij UW Hoog Edelens navolgens onse

successive genomen Resolutie bedeelen dat

deselve bestaan in.

30: lb: Buskruijt

van de Pantjalling Delft

16: p=s Cardoesen

122: lb:

n