closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den vertier den vertier Restant Eijsch Eijsch

in 5: Jaaren in’t boek onderp=mo voor voor nagissing

door den jaar van Maij Anno Anno voor

Souratae Leijwaadten

anderen A„o 1784: A=o 1785 1786: 1787: A„o 1788:

Packen Packen Packen

p: a: W=t Deesen Peesen

1: Tack Deekens gecattoeneerde groote

1:

2:

D„o 353: 63:

Baftas Swarte breede heele

8: „.

8:

8:

1305: 400:

d=o halve breede

d=o

1:

1:

1:

3.

1160: 160:

1: 1: karikams kleene roode

2:

21:13: 303: 20:

623:½: 123: 63½: 1: 1: 1: Niquianiassen groffe met breede streepten

1: Chitsen Cheronse

40: 1: 1:

400:

131½ 14½ 27:- 20: p=s 20: p=s 20: p=s vlagge doeken roode

d=o witte

d=o

138: 18½ 26: 20: 20:„ 20:

d=o Blauwe

d=o

133: 14: 36: 20: 20: 20:

zeep in 2: kisten.

bollen 1041: 137: 151: boll: 400: boll: 400: boll: 400: boll:

Bengaalse Leijwaaden

Pak Chitsen Pattenase groote

1: pak:

p=s

d=o Cassembazaarse van de Z: O: de Z:

1:

uijt de west zeijde

Canneel

lb:

10:

20:

34: - .

lb:

van de Equipagie werff

Zeijldoek Hollands zeijlen voor de alhier varende

roll:

24:

dl: 3401½ell: 404:½

vaartuijgen en Arthillerij

Everdoek van 80: ellen ieder

1519½ 313½: ell: 16½ ell: 12:

Grauw of presenningdoek

894: 30: 308: 12:

oud touw tot ’t plukken van werk en andere benodigheden

1.

p:s 5/10: 1:

harldoek

24:

ell: 882:¼: 379¼: 269 3/¾:

Zijldoek hollands, getaant slangen: voor de brandspuiten

1:

slangen.

oplangers voor de aanweesige vaartuygen

p=s

50:

36:

7:

knie houten voor schuiten

50:

24:

.

p:s 26:

sr: Zeijlgaaren in zoort

300.

259

Atr: 1233:

175:

p=s knie houten voor Chialoupen

50

26:

p=s 30:

zeil en Leijknaaldens

200:

77:

416: 74:

Lanthaarn Hoorns hoog benoodigt

400:

300: 135:

Want van 6: d=m tot onderwant

2:

50

6 3/25 100

onder de vaartuijgen

d=o 4:4: 5: stengewant

2:

100

7/25 2 24/00

ijzer trossen honllands, zo tot lijken van nieuw zylen als

3/8: 12.

56 13/40 12 1/40

tot Lopend touw werk voor de alhier vaarende vaartuijgen

verte

47