closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

4

0

OeisaPecen Ys, van ’t geene voor den Jaare

N

1786: voor Amboina, benoodigt is, te weten.

den vertier den verlier Restant Eijsch Eijsch

in 5: Jaeren in’t boek onder p=mo vbor. voor nagissing

door den jaar van Maij Anno Anno voor A=s

Cormandelse eijwaeden,

anderen A„o 1784: A„o 1785: 1786: 1787: 1788:

p=r a W=r Peesen Deesen Tacken Fack: Dacken

8: Dack Teinees Bruin blauw Sadrasp=s 3=e zoort

8:

8:

P:s 1514: 280:

3:

14: d=o Geneene gebleekt d=o

14:

14:

1401: 94: 159:

2: d=o fijne d=o Bimilip=s oude

2:

2:

3:

271: 71:

4: d=o Gemeene ruwe 3:e zoort

4:

4:

309: 149

3:

6: 6: Salemp=s B=r Blauw Sadrasp=s

8:

1599: 159.

3:

d=o gemeene gebl: d=o

4:

4:

6:

1120: 80.

3:

Parcallen Bruijm blauw Cust

4:

4:

6:

2440: 320:

_=o gemeene gebleekte

3:

3:

4:

1760: 320:

Dongrissen gebleekte met roode hoofden

2:

2:

2:

1253:

Moerissen Br: bl: d: 14:e caal

1:

1:

1:

100:

_=o 18:

1:

1:

1:

1496:

Deekens gecattoeneerde kleene Cust

2:

2:

2:

15:

262: 22:

1: Gingang Roode Cust 4: draats off: pass=o geverf de

1:

1:

_=o Drongang

1:

1:

1:

818: 178: 100:

zeijldoek gemeene ruwe Cust

2:

2:

2:

730: 144: 133:

Tot geschenk voor de Jnlandse grooten

50: p=s 50: p=s 50: P=s Chitsen fijne geschilderde witte grond

40:

50: 50: 50: Combdijen fijne van 8: cobid=s

51: 15:

4: Htusk: 4: Rust: 4: stukken Neusdoeken fijne Marad=s

_=o vrouwe fijne geruitte

4: 4: 4:

d=o

Chelassen

43: p=s 40: p=s 40: p=s

20:

Ceijlonse Leijwaeten

4: pack: 4: pack 4: Pack: Guinees graf gebl: 2=e en 3: zoort

360: 360: p=s

3: 3: 3: Salemp=s groff gebleekte

400: 400:„

verte