closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lb:

p=s

Eisch

den vertier den vertier restant

voor

en 5: Jaaren intboekjaar onder

Anno

door den van A=o Primo

1786

anderen 1784: Maij 178

gum arabicum

60: lb:

25:

130.

tot 't maaken van jnkt

kooper rood

60:

25.

60:

galnooten

80:

60:

230:

boekebinders naalden

20: p=s

10

32:

Elsen en brossen

24:

12:

78:

A: B: C: boekjes

100

74:

50:„ Spreuken Salomons

30

trappen der Jeuga

50:

40

Letter konsten

50:

29:

Cijffer Leijen

4:

6:

2:

d=o griften

20:

10:

66:

Lood with

200: lb

971: 576: 1047:

lb:

berlijns blauw

5¼: 4: 10:

van t Ambagts quartier

2: gten

brussel zant

v=o 3/8 1 –½

ronde draij slijpsteenen van 5: d=m

4: p=s

3:

8:

gezaagde ribben

p=s 4827: 1010: 478: 1200:

benoodig tot ’t gouvernement

Pannelatten Batavias.

11576: 2494: 685: 2200:

kruijt tot gebruijk bij de Timmerlieden, Cuijpers en voor de buy„

400: lb:

7:

lb: 492:

„ten Comptoiren

extricquen van 16: d=m voor’t gouvern=t en annexe sere„

p„s 5677: 704: 2227: 3000: p=s

„tarij off ’t block bij 't p=m gem: N„o 14:

Van Java

Jollen overlang 20: voeten

3:

2:

3:

Jank Olij

k:

400:

855:

334:

2629:

k=n

olijterra of aard olij

600:

1093:

274:

2163:

Coffij boonen

20: lb:

lb: 18166 ƒ3: 3750:

swalpen van 4: â 6: d=m lang 22: vollen

p=s

25:

45.

p=s

d=o 3: 4: 22:

30:

17:

49:

balken lang 30: v=n en d=o 14: â 16: d=m

4:

d=o 24: 14: 16:

18

19.

178:

100.

d„o 28: 12: 14:

10.

64:

benoodigt tot ’t gouver„

d„o 18: â 20: p=r 10: 12:

50:

8:

205:

24:

nement

windboom balken lang 18: v=m en dik 6: d=m

80:

44:

44:

130:

167:

211:½.

50:

pandjang tegad

8:

200:

Mole planken van d=m

699½

183:

-.

d=o

1600.

488.

2204:

393:

tonne planken

191:

100:

657:

150.

balkenlang 20: v=m en d=r 7: â 8: d=m

50.

25:

7:

144:½

verte