closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ver„

50

den vertier den vertier Restant Eijsch

voor

in 5: Jaaren in’t boek onder

door den Jaar van P=mo Maij Anno

anderen A„o 1784: A„o 1785: A„o 1786:

400. p:s tinkangse planken groote

38½:

151:

p:s

d=o

kleene„

d=o

400:

8:

392:

500: Jatij legger duijgen tot ’t maken en repareeren van vaatwerken etx=a

2056: 434: 111:

100: panjang limas tot windboom voor de kaapstanders en tot schrij

130: 44:

„ven nagels, dolle, etc=a

30: v=m halfs leer Javaas

V=m 103.

32: 13:

k: 13312¼ 2563 2852½

18: Bierp: Olij van Clappus

26

Last 2042 23/3000 438.3000 513 13/3000

500: lasten Rijst

Coij 10: 2:

2: Coijangs witte tafel Rijst

50: Rh: Caltoene garen disp=s zoort

21: bh:

lb: 143 13/25: 4956:

Manschappen

100: koppen Europeese Militaire

40: d=o

Mattroosen

3: grofsmeeden ’t beslaan der affuijten kundig

2: Slotemaakers

1: kop Rademaker dat werk volkoomen d=o

1: klooperslager hoog benoodigt

Versoeken wij UW Hoog Edelens om een gunstige

om een gunstige voldoening

aan denselven versog„

voldoening te meer indien Hoog deselve begeeren,

een,

dat men eens, eijnde zal maken met de onderhanden

zijnde werken.

§93:

Wij zullen in stipte observantie houden UW Hoog

de orere tot de vroegtijdige opga„

veder benodigtheeden van Java

Edelens gevenereerde ordre, om voortaan van de

zal men in ogervantie houden

goederen die gewoonlijk van Java g’eijscht werden,

zoo vroeg mogelijk, direct eene opgaave derwaards

te zenden, ter informatie der ministers, gelijk wij deesen

Jaare ook al gedaan hebben.

§ 94:

UW Hoog Edelens verlangende, dat wij den Eijsch

den Eijsch van Rijst kan niet ver„

mindert worden

van Rijst in ’t vervolg zullen kunnen verminderen,

zoo