closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 231: Wij hebben ter sitting van den 27: October J: E: de

aanstempeling van Zegels

volgende zegals doen aanstempelen als

26: p=s van 10: Rijxd=s

20: 5:

„s

20: 4:

50: 2:

100: 1:

500: 24: stver

1000: —: 12:

2000: —: 6:

Van het Peproosenhuijs niets anders te mel„

§232:

een Jnlander van Hatoe na ’t Leprosen

kueijs verzonden

„den hebbende, dan dat derwaards gesonden is

een jnlander van Hatoe genaamt Jacob

Costanija met de Lepra besmet zijnde, zoo

noteeren wij zulx alhier

§ 233

onder

Maccaaten en Biljetten ext=rs zul„

len wij uW Hoog Edelens ter g'eerde kennis bren„

„gen, dat wij op den 28: December Pass=o hebben doen Emanee=

ren, Een placcaat teegens het willekeurig aanhouden van

teegen ’t aanhouden van Mouritten

een Placcaat g’emmaneert

Morivitten om zo het verswacke der Negorijen en rond„

„swerven van den Luijen Jnlander voorte komen.

§234.

Op den 8: Maart hebben wij gerenoveert het Placcaat

dat van H: H: Ed: wegens de bepaalden,

tijd tot ’t inne van Boekschulden wp=a gereno„

van den 24: December 1765:, om Boekschulden ext=ra of

veerd.

den gestipuleerden tijd in te vorderen bij de biederwg

de

on120

Militai

vane

over

ae

tel:

schr