closeTerug naar inventaris

Transcriptie

72

de Copias derselve UW Hoog Edelens onder de bijlagen

aan

omtrent de

1235.

Dienaaren door uw Hoog Edelens

in aanmerking genomen zijnde dat het getaal Europee„

„sen tot 278: onder 624: Jnlansche Militairen vrij gerong

is, en daar bij gelievende te betuijgen niet in staat te zijn

woorde toezending van 20: Ehumppeesen voor eerst meer aan 20: E: uropeesen Militairen herwaards

Militairen dank gezegt

te kunnen zenden, zoo moeten wij Hoogst deselve egter daar

van dezelve is er een te Samarang

overleeden

voor dankseggen, onder aanhaling dat 'er te Samarang

een van overleeden is

8236:

Wij bialen uw Hoog Edelen bij mog lijtheijtommt

en verzoekt om met nog eenige

Militairen en zee vaarende be„

eenige Europeese militairen en zeevaarende bedagt te

aagt te mogen worden.

mogen werden

Het behaagde Hoogst deselve te Remarqueeren, dat dit

5237:

de noodzakelijkheid van het ge„

gouvernement van Dienaaren over het geheel genomen

tel: tienaaren tot 1300: kopp: word ba„

schreeven.

als sommeerde 1300: koppen nog 195: meerder als de

Memorie van menagedicteerde voorsien was, dit

bekenne wij dog UW Hoog Edelens gelieven in gunstige

consideratie te neemen, dat het grootste gros maar Jn=

„landers zijn, en dat men aan dit over Compleet getal

niets heeft, wijl men de Nagul Districten dient te

dekken; en thans nog meer als bevoorens uijtkeijk

posten moet uijtsetten; de kruijs vaartuijgen bemannen

en nu en dan ook al een Expeditie op de Roovers afsenden

Het: