closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79

Regiser der Bilagen

gehoorende tot de Ambonse

Resolutien voor Nederland van

den 26: September A=o 1784: tot den

31: Maij A=o 1785:

3

Dit Register

Dag Register van het

voorgevallene op de door den wel Edele

Gestrenge Heer Bernardus van

Keuren Admiraal en veld overste

mitsgaders afgaande gouverneur en

Directeur deser Provintie in A=o 1784: ge„

„dane Hongij en Expeditie Togt

annex

Resolutie, daar toe gehorende

van Pag:

tot Pag: 135.

Copia beEdigde Reekening van ’t verschoten Buskruijt op de

Pantjalling Delft ged=t 26: September

137.

138:

_=o

_=o

_=o van ’t verschotene op de

Pantjalling de victoria van

evengem: datum

138

140.

_=o

_=o

d=o van ’t verschotene op de Pantjalling

de Beschermer dato 2: October.

140

142.

het willekeurig aanhouden van

P= Placcaat tegen

Amboineesen als moeritten, en

het schuijl houden derselve in an„

„dere negorijen ged=t 10: Januarij 1785:

142

144.