closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dieptreeding van ’t schip 't Buijten

Copia Rapport der

Leeven bij aankomst ged=t 1: februarij van Pag:

_=o Kruijt Reekening van de Pantjalling de Vriendschaf

sub dato 12: Ianuarij

D=o Gerenoveerd Paccaat wegens den gestipuleerden

tijd tot het innen van Boekschulden

van den 31: Maart 1785:

van de Chialoup de Batavier

_=o Kruijt Reekening

dato 15: Maart

=o Rapport van ’t dieptreeden bij aankomst mitsgaders

van de Htuagie van ’t Scheepje de

Jonge Orange boom in dato 20:

April.

_=o der ’t najaar 1784: gedane kerken school visite

_=o

_=o der visitatie van de wegen, Bruggen en Brand

_=o

gereedschappen ged=t 3: December 1784:

_=o Berigt wegens de stuagie van ’t schip't Buijten

Leeven ged=t 11: Febr:

_=o

_=o wegens de dieptreeding van dezelfde Bo„

„dem bij vertrek ged=te 11: Julij

de Afmatting en watering dato 3: Maij„

_=o

_=o

_=o

Commissie, wegens de versee„

_=o van Een Justitieel

„geling der Lueijken van gem: Bo„

dem sub dato 29: Junij 1785:

d=o van den Fiscaal wegens de visitatie van ’t scheepje

de Jonge orangeboom en eenige

Particuliere vaartuijgen van hier

vertrocken dato 30: Junij

tot Pag: 145.

145 147.

147 149.

15

149.

150.

150

157.

159.

157

160.

160 161.

161

162.