closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45.

147.

149„

149.

16

Copia Berigt van den houdende dat hem geene klagten zijn voor„

gekomen wegens kwade behandeling

van de Chineesen en andere opvarende

van de scheepen ’t Buijten Leeven

en de Jonge ovangeboom dato

Iag:

4: Julij 1785.

Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria den 12: Julij A„o 1785,

Aecordeert

overschollen

Bij

80

163.