closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan

——

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria adij ult:o

October A:o 1784: ./: was geteekend./. I: M: Streck

Terwijl van de aan de vloot verstrekte geweeren en wape

nen bereeds den 23: deeser ingekomen is het volgende Berigt

Wel Edele Gestrenge Heer

Bernardus van Pleuren,

Admiraal en Veld= Overste mitsgaders Gouverneur

en Direcceur oeeder Provintie

Den Eerbiedigen teekenaar heeft bij deesen de Eere Uwel Ed: Gestr: op

het oottmoedigste te bedeelen dat aan de Inlandse Hoofden van de Corre

Corren en Orembejen tot het doen der aanstaande Hongij voijagie behoor„

lijk verstrekt zyn de ondervolgende wapens als.

vuur

Snapha„

Donder.

Pattroon

ruijm

bussen

steenen

nen

tassen

nalden

ps

po

p

het Hoofd van d’ Admiraals CorCorre

11

1

17:

11.

5

00

Compag:s Expeditie orembaij

5

10

3

Orembaij Nussanive

5:

6:

10

3

d=o

Kllang

10

5:

5

d=o

Sooija

5

5

10

d=o

groot Hative

10

5

5

d=o

Halong

10

5

5

Ema

10

5

5

d=o

Latoehalat

3

10

3

90

Soelij

5

5:

10

d=o

waaij

5:

5

10

Corre Corre

Saaracra

10

3

3:

d=o

=

Alang

5

10

d=o

do

Lillebooi

3

10

Orembaij

Hila

5

3

10:

5

d.o

Caijtetoe

5

3

10:

3

Wackal

5

5

10:

5:

=

Negorij Lima

5

5

10

5

90

Liand

3

5

3

10

d=o

5

Hitoelamma

5

10

5

d=o

10

5

Oelath

5

do

5

10

Hawacka

5

d=o

Paperoe

1

10

5

90

7

5

Saparoua en Tiouw

10

do

10.

Tuhaha

5:

3:

Transporteere

17: 120: 57: 257: 137:

10