closeTerug naar inventaris

Transcriptie

151

5:

5

vaur

Snap Pattoor

Donder

Fusten

hanen laslen.

steenen

pps

p:

pr

57.

257:

11.

120:

Transport

10:

5:

sirre Sorrij

Aan de Orembaij

10

5:

Ouw

d=o

10:

d=o

5

Thamahoe

10

5:

d=o

Poorto

10

7

d=o

Booij

11

10

3

Haria

1

10

3

Nolloth

10

5

=

Titawaij

7

5

10

Sila en Akoon

d=o

10

Ameth

1

10

d=o

5

Nallahia

10

5

d=o

Aboebo en Lijnitoe

10

5

oma

10

5

Aboro

_o

10

5

sameth, wasloe en Crieuw

10

5

d=o

Haroeko

d=o

10

5:

Hoelalieuw

5:

10

1

Laricque

d=o

90

10

5

5

wackasieuw

d=o

5.

10

Oering

5

10

3

5

d=o

Asseloeloe

10

d=o

3

5

Toemwara

3

10

3

Massavooij

d=o

10

3

5

Kelang

d=o

d

Hatoemetting

d=o

Laijmoe

do

Haja

do

Tamilauw

Werinama

do

Tanafora en Hepa

Latoe en Hoealooi

onnen

N1: 248 vri 49 28 1:

/onderstond./. Amboina Nieuw Victorca den 23: October Anno 1784:

/:lager./. door mij verstrekt /: geteekent J: Botten

De vloot voortscheppende kwam aan de hoek van de Zaijbaij of Zoge„

naamde klein sieer aanboord van de Corre Corre Bonoa den Ambons

moors burger Tale Kiat bekent makende dat hij met zijn Cham„

pang geladen met Zagoe Meel, droge vis en Tabah van Bouro was

te rug gekomen, tevens zijn Pas vertoonende, welke ter g’eerde ordre door

den Hongij Fiscaal De Bourghelles voor gezien geteekent zijnde

kreeg gem: Kiat zijn afscheid vertrok na zijn Champang en be

„groete van daar de vloot met 3: snaphaan schooten: werdende

kort

9.

ruim

twenden

ps

151.

51

3

3

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5:

5

3

5

5

5

5

3.

5

5: