closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41

zig wel en getrouw omtrent de Comp:e had gedragen, hij als dan van Een

Acte en Rotting zoude worden voorsien, presteerende hij Regent en zij„

„ne mindere Hoofden daar op den Eed van trouwe en gehoorsaamheid op den

alcoran. vervolgens leverde den orangkaij Guaus ook aan den wel Edele

Gestr Heer Admiraal Een Ambons burger Zergeant gen:t Fredrik

verElst, voor eenigen tijd aan Bouros Agterland door de Papoen ge„

roofd en door eenen Koda Assan van Goram van de Papoen van onin

ingelost, volgens opgave van ver Elst. voor— ½ ps Tuinees gemeen geblekt,

Een Ceramse octioeti, Een batekse buikband, Twee grove Javase Sarongs en

Een klein gommetje van schaars 2: span, welke burger door zijn wel Edele

Gestr: op de orangkaij van Asseloeloe bij de Boode wierd geplaatst om mede na

Amboi over te gaan, zynde teevens van kledage voorsien en zijn inlos„

geld tot rd:s 60: door den Ed: Heer Admiraal betaald.

Den orangkaij Guaus Kanna kanna als nu door den wel Edele Gestr:

Heer Admiraal gevraagd zijnde waar in de viandelijkheiden door Fed„

„der aan hem en onderhoorige gepleegd bestonden zo quam hij kanna kan„

„na hoofd zakelijk het volgenden verhaal te doen.

Dat bij zijn jongste aanweesen te Ambon, werwaards hij tevens de Expres„

„se wee van den Posthouder Fedder vertrocken was, en dus in zijn alsen„

„tie, Fedder reeds begonnen had zig te bemoeijen met geving disputen

die tusschen eenige van quaus en die van den Jman Sarassa die waren de

ontstaan, mitsg=s twee van de eerste deerlijk geslagen en nog eene gebondeni„

en vervolgens vijf dagen g'arresteert heeft gehouden, onaan gezien de vrouw: st

van hem Kanna kanna haar had verledigt zelfs bij Fredder te

gaan en te versoeken om denzelven te ontslaan,

Dat Fedder tot twee onderscheide veesen na dat hij kanna Kanna van Am„

bouwas geretourneert en op ordre van den Edele Heer Admiraal de gezamentlij„

„ke Goramse en Ceramse Hoofden te zaam geroepen en op een vrolijke maal„

tijd onthaald had, ten einde een vloot van de gezamentlijke terammers

ingereedheid

al

d

12