closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79

de uitdenker daar van geweest is, gelijk hem infacie almee„

„de is staande gehouden, dat hij met Iman Sarassa een voor„

neemen gesmeed hadde mijn de kogel te geeven, saake waar

over ik eene belatente satisfactie pretendeeren, en waar om„

„me hem Fedder zonder reguard te slaan op zijne beeden om

gende en Pardon in Civiel arrest hebbe genomen zullende

met de stucke ten zynen Lasten aan onse Hoge gebiederen over„

„gaan

Eeven zo listig en Loogenagtig als Fedder in al zyn doen

zig gedragen heeft, zo houde ik ook voor gepractiseerd en een

zoogen dat ik de weeder tot in keer komende afgevallene

Gerammers Pasge zoude toegezegd, of beloofd hebben na Balij

en elders om de wat, hoedanig dit bij uwel Ed: Agtb: mede voor

onaanneemelijk gehouden word, dan egter agte ik mij ten

Hoogste behedigt dat uwel Ed: Agtb: op de berigte van een

deug niet als Fjedder die over zijn slegt gedrag onder schei„

„den maale een Logies op Belgika gegeeven is, publicq bij 'sComp

papieren aanvangten voorwaart mij te beschuldige, het Hoofd

van hem Fedder gerequireert en qualificatie gegeeven te heb„

ben tot vijandelijke attentate tegens uwel Edele Agtbare be„

setting en Commissianten te keffing des ik mij desweegen

ter behoud van Eere en reputatie aan onse Hooge gebiederen

zal addresseeren

van uwel Edele Agtb: Post te keffing die niet meer dan een

gemeene Herte beeste kraal van dunne staakjes en Bamboesen

opgerigt is geweest, zullen Uwel Edele Agtb: thans retour nee„

tende commissianten best verslag kunnen doen: Terwijl

aan hun door Fedder Transport en overgaaf van ’s Comp:s Goe„

deren &=a is gedaan, en de Commissianten op de ontfangene

Last geraden geagt hebben de Post op te vbreeken in tusschen

den berugten Maba die in een broederlijke gemeensaamheid

met