closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zaturdag

Tanafora, wegens der selver Limiten, versoekende mede de beslis„

sing van zijn wel Edele bestr: desweegen, beloovende zijn Edele

hem die verschillen bij aankomst te Hatiahoe eerst ripelyk te

zullen ondersoeken en vervolgens afdoen, vertrekkende alle

deselve na het nuttigen van eenige glaasjes morgen Drank

weeder van boord na hunne vaartuijgen.

De vloot intusschen voortscheppende arriveerde des avonds om

half agt uuren voor de naarij Kellemoerij alwaar op ’t gewoone

zein de dreggen toegingen op twee vaam water, behalven die van

de Bandase orembaij de waterslang welke men uit de vloot

miste/ weshalven de Commissianten schietekatte witke en

Ellesesius genootzaakt waren op Ambonse vaartuijgen

een bergplaats te kiesen

den 27: November Met het aanbreeken van den dag wierd na de

waterslang uitgezien dog te vergeefs dewijl dezelve niet

konde Respeurt worden.

Na het morgen ontbijt kwamen wieder aanboord den Radja van

Tobo de Radja van kellimoerij den orangkaij van Ceilor en den

Capitain van Kellibon met derselver oudstens ten einde

hunne tuist zaken voor te dragen, welke door den Edelen

Heer Admiraak gehoord zijnde, gaf zijn Edele hem weeder zijds

eenige beveelen welke zij nakomende in ’t vervolg alle aanlieding

tot disputen zouden uit den weg ruimen, bevreedigen dezelve

voorts over hun presente geschillen in zodaniger voegen dat zij wee„

„der zijde hun dankbaarheid betoonden, en onder het klinken van een

glaasje zoete wijn malkander op de Ceramse wyse de hand van vriend„

„schap gaven waar na dezelve alle wel vergenoegd na datse hun af„

„scheid gekreegen hadden op hunne Jonken overstapten en na der„

„selver negorijen vertrocken, behalven den Radja van Tobo die

de