closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117

drs oud 16: en willem Jansen oud 16: Jaaren alle vier van sa„

paroua en van Europeesen bloede als soldaten met ƒ9 alle onder

een vijf Jarig verband, ingaande met medio deeser

wordende voort ook verstaan aanteekening te houden dat volgens

een ingekomen en onder de Bijlagen te vinden Rapport, het Prot„

„hocol van dit Comptoir door gecommitteerde Leeden en secret:s ten

overstaan van den fiscaal der Hongij vloot bij visitatie wel bevon„

„den is, zo mede dat op expresse ordre van den Edele Heer Admiraal

door den Luitenant Berner de wapenen en toebehooren, en door

den Arthillery Luitenant Streck de Arthillerij en Ammunitie

Goederen opgenomen en volgens daar van gedaan Rapport in

een Compleete staat en goede ordre gevonden zijn

waar na zodanige zaken wierden afgedaan als bij de fiscaals

Rob van heeden kan gezien worden waar mede de Hongij Za„

„ken afgelopen, zijnde wierden de Regenten excepto die van Honi„

„moa en Nussalaut bedankt voor der selver sessie, en vertrocken

zijnde terstond getreeden tot ’t volgende,

Het Hoofd Beth gedoleert hebbende dat onaangezien het een aloud

en Constant gebruik is dat de Jnlanders van ieder Negorij een

zeekere quantiteit Hoenders en olij maandelijks aan ’t opperhoofd

leeveren voor de gezette betaling van 2: Atv=s voor een hoen en 8: stve=s

voor een kan olij, mitsg=s ook olij tot gebruik voor de kerkdienst

zonder betaling, voor welke Leverantie de Regenten dan ook

moeten zorgen, dog dat onaangezien hij Hoofd de voorn: leve„

„rantie tot soulaas van den ingezeetene Jnlander vermindert

had tot Drie kan olij voor hem zelfs en een kan tot de kerk dienst ie„

„der Negorij 'smaands, daar aan egter geene voldaan hadden als

Ameth„s Poorto, Leijnitoe, Piouw en Titawaij, en dat de andere alle zig die

leverantie onttrokken wierden de Regenten door den Edelen Heer

Admiraal