closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135

niet eerder hadden konnen inhalen, en waarom hij hen dan ook

onbarmhertig had laten slaan.

weswegen den Pattij van Sila gehoord wordende hij het aanbrengen

en te rug schikken van zijn vrouw zonder Pasavoueerde dog nopens

het mishandelen van de klagers hem meest met de negative zogt

te behelpen, zo wierd mitsdien besloten hem Samuel rcheilloover,

het overbrengen van zijn vrouw met de Negorijs Cruis orembaij zonder

Pas te verwysen in een amende van vijftig AEd=s de helft ten behoeve der

Diaconij Armen deser steede en de wederhelft pro fisco, dog het onder„

„zoek na de gegrondheid van de voorm: ingebragte klagten over mis„

handeling den Hongij Fiscaal De Bourghelles te demandeeren

ten eende vervolgens daar over te disponeeren. /:onderstond:/: Aldus

Gedaan en geresolveerd dato en plaatse voorschreeven /:was getekent/:

B: r: Tieuren, W:s I: De Bourghelles, C: Hoffmann, I: M:

Berner, F: M: Streck, F: M: Kulk, I: S: Borgquest, I:

I: Heijns en P: Fockens.

Accordeert.

gecollationneerd. door

D: J: Blondeel.

Dourghelles