closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te kennen gegeeven zijnde deese byeen koms te hebben doen beleg„

„gen ten teinde zodanige zaken als 'er geduurende de Hongis vo„

ijagie voorgevallen en niet bereedste Saparaia mogten zyn

afgedaan als nu te leslissen of daar omtrent zodanige dis„

positien te neemen als dezelve mogten verEisschen, wierd aan„

vangkelijk gedient des Fiscaals Rol wegens diverse geseteerde on„

gereegeltheeden tegens de uitdrukkelijke ordres en ’t verbod

bij 't Hongij Placcaat, welke afgehundelt zijnde gelijk daar bij te zien is,

Doleerde eerstelijk den Luitenant Johan Michiel Berner over

den Pattij van Seijlale David Lopis en orangkaij wackal gen:

saphaar onder te kenne gave dat hij Luitenant met een

divisie van Twintig orembaijen, daar onder ook die van Nus„

Sanive en wackal voormeld, op den 10: deeser van Hila na Com„

bello door den Edelen Heer Admiraal Zijnde afgezonden op een

Papoese Roof-vloot die hen volgens de ingekomen Berigten daar

Onthielden, de gemelde twee orembaijen hem niet waren gevolgd

maar dat eenlijk den Pattij van Seijlale op een andere Erembaij

was overgegaan, die hij ook te Hoeumohel had gezien, waar over

dezelve ondervraagd zijnde, zij eerst hen met eenig niets ter zake

doende uitvlugten zogten te behelpen dog daar na ’t' zelve avou

eerende, is doedgevonden, dezelve voor ditmaal tot een zag te

correctie op te leggen, Een boete van ieder Tien Rd=s pro fisco om

door de Negorijen betaald te worden.

waar na de volkeren van Sila en Akoon die geduurende de

Hongij op de Cruijs orembaij van die Negorijen hebbende geschept

op het sterkte klagtig vielen over den Pattij van Sila voorm: Sa„

muel riheillo, wegens geduurige mishandeling, en ook in't

bysonder eenige hunner aangedaan ten gelegentheid zi door

hem Pattij zyn gezonden om dies vrouw die door hem zonder Pad

hier gebragt, en hem een endweegs, uitgeleide had gedaan weder

per klein vaartuig naar Ambon te brengen, waar door zij ver„

„mits de vloot. regt door na Manipa was gesteevend, dezelve

niet