closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1784:

den

1

Jag: 137.

Reeckening van ’t verschooten Bus„

„kruijt op de Pantjalling Delft in het Jaar 1784:

Cardoe

Sonden Rond Lang Druij

sen

Buskruijt Scherp Scherp ven

d.

Het geschut afgeblasen en daar mede verspelt

Junij

9

twee Schooten gedaan voor Manipa om Boegseer

_=o

11:

2:

3:

vaartuijgen van 2: lb: Caliber

1: Een Schoot gedaan om de Cruijsorengbaijs te doen vol„

22:

1

12:

„gen naar Bouro â 2: lb C=r

1

12:

het geschut gevisenteert Een nat bevonden van 2: lb C=r

23:

2:

3.

d:o

2:

het geschut afgehaalt 2:

Julij

4:

3:

3:

d:o

2

Het geschut geviesiteert 2

1 Augustus

d=o

1

178:

1:

2:„

Het geschut d:o

26: _:o

Een losse Schoot ter verkenning op Een orembaij uijt de

1 Septemb:

1:

12:

2: ponder agter Manipa

_=o Drie losse Schooten gedaan voor Bonoa om tijding te hoo„

2:

3:

ren van de vijandelijke vloot uijt het 2: ponder Canon

J: het geschut afgehaalt ter deeser Rede Amboina en bij die

15

—:

42:

geleegendheid Nat bevonden 3: p:s van 2: lb Cal

16:

lb 30:

Sommarium

/:onderstond:/ Afgesloten ter reede Amboina /was geteekent:/

L: SieterLen /in margiene/ den 26. September 1784:—

Heeden den 5: October A=o 1784: Compareerde

voor de vaceerende Leeden uijt den Agtbaare rRaad van

Iustitie des Casteels nieuw Victoria in Amboina

Lourens Pieterzen Bootsman, voerende de

Pantjalling Delft zijnde van een Competenten ouderdom

en van de Lietersche gods dienst, aan dewelke zijn ommestaan„

„de reekening van Buskruijt de novo bij forma van recollement

duijdelijk voorgehouden en afgevraagd zijnde of dezelve in waarheid

bestond, betuigden den recollant van Ja, doende daar op den Eed in

oplima