closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„.

1784

den

1781

den

21. October

2: November

_=o

5

20

27.

7

Decembe.

11

8:

February

:

12

_:o

24

29

_:o

optima forma /:onderstond:/ Aldus Serecolleerd

en beEedigt ter ord=s Raad kamer dato voorsz:

/was geteekent:/ L: Pieterzen /lager:/ Jnkennisse van mij

/geteekent:/ E: Mazel Secret:s /:in margiene:/ onspresent

/geteekent:/ J: W: Schemering en L: Hoedt„

Reckening van 't Verschooten Bus„

„kruijt En scherp onde Pantjalling de

Victoria in het Jaar 1789:

O de Hongij en Expeditie Vogt

Car

druij

Lapg.

Ponden Rond

doesen

Scherp ven

Buskruijt Scherf

het geschut afgeblaezen en daar meede verspilt

op Hatilen twee Schooten gedaan om bougseer vaartuijgen.

3

van 2: lb Cal

twee Schooten gedaan voor groot en klein Hottij die naar

van een met d=o kogel â 2: lb C=r

3:

1.

het geschut afgehaalt waar 10: lb Nat bevonden

6: van 2: lb en 4 van 1: lb Cal=

11

twee losse Schooten gedaan ter verkenning van

3: orembaijs van 2: lb C=t

3:

14. Schooten Stukken Nat bevonden 8: van 2. lb

en 6: van 1: lb b=r

15

De Eerste Togt Naar Hila

Ses schooten gedaan voor Hiela om Boegseer vaar„

7:

tuijgen van 2 lb C=r

Een Sein Schoot gedaan om waeter en Brandhout

voor Aila van 2: lb C=r

12

De Tweede Sogt naar Hila

4: Schooten gedaan voor Hila om Boegseer vaartuijgen

4:

van 2. lb Ct en twee van 1. lb C=r

Een Schein Schoot gedaan om van Hila te vertrec„

ken â 2: lb s=r

1

Transporteere

55

1:

1784:8