closeTerug naar inventaris

Transcriptie

151:

de gedaane Visite in de maand October

1784: op de Eilanden Bouro, Manipa,

Boanoa, en in de maanden January,

Februarij, op Cerams binnen Cust Nus„

Salaut, Honimoa, Boan Beslij de Cust.

Hitoe en het Leitimorsche gebergt is bevonden

Aan den welEd: Gestr en Agtb: Heer ernardus van Seuren

Admiraal en veld overste mitsg=s Gouverneur

en Directeur deeser Provintie afgaande en

Zuchuanae Bock

Den wel Edele Agtbaren Heer

Gouverneur en Directeur deser Provintie aankoo„

mende

beneevens

Den Agtbaaren Raad van Politie, zeer eerbiedig ter

nader onderrigting op naar volgende wijze vertoond

wij gaande derhalven over het Staat der kerken en Schoolen

Staat der kerken en Schoolen in den Jaare 1784.

en 1785: in de Navolgende Negorijen als

Te

doop

kinderen

op belijden: gemeene kinderen

Leebe

zamen

kinderen

buijt d’ M:

in d’ school

Christen

aangen:

maten

44:

15

1:

3:

12:

2:

11

Boero.

882

45:

120

3.60

343

14

Boanoa

10:

150

25.

36:

53

2:

24:

Manipa

35:

5:

2:

2:

9:

1

16.

Mila.

177:

30

42

104

1:

Piruw

37:

7:

10:

20:

Tanoeno

2

297:

48

17:

205

2:

23:

Saparoua

12: 255

35

33:

131

44

Tiouw

10: 634:

148

102

339.

2:

33:

Portoe -

99 2511:

605: 416:

1216

9:

166.

Transporteere