closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan de wel Edele Gestrenge Heeren

Bernardus van Heuren

Admiraal en veld overste mitsg=s afgaande, en

Adriaan de Bock

aankomende Gouverneurs en Directeurs deeser

Provintie

wel Edele Gistringe Heeren

Conform uwel Ed: Gestr: gevenereerde ordre hebben de neederige

Teekenaaren het schip t' Buijten Leeven leggende op desselfs ver„

„trek van hier naar Jndias Hoofd plaats gevisiteert en bevonden

diep te treeden Agter Negentien en voor Agtien voeten

Jn hoope van hier mede aan de g'eerde intentie van uwel Ed: Gestr

voldaan te hebben, neemende vrijheyjd met diep respect te teekene /onder„

„stond / wel Edele Gestrenge Heeren /lager:/ uwel Ed: Gestr: onder

„danige en gehoorsame Dienaaren /was geteekend:/ I: M: Kulk.

M: A: den L:k Pietersen /in margiene/ Amboina den 11:

Julij Ao 785

Aan de wel Edele Gestrenge Hoeven

Ternardus van Pleuren

Admiraal en veld overste mitsg=s afgaande en

Adriaan de Bock

aankoomende Gouverneurs en Directeurs deeser

Provintie

Wel Edele Gestrenge Heeren

Conform uwel Ed: Gestr g'eerd bevel heeft den onderteekend Equipagie

opzigter zig vervoegd aan boord van het schip 't Buijten Leeven ten

bij weesen