closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aagesijen

A„r Schilling

163:

Wel Edele Gestrenge Heeren

Na de ordre, en zodanig als in Anno vergangen hier het eerste heeft

plaats gehad, heeft den Tilkaal de nodige in formatie genomen nade

behandeling aan de Jnlandse en Chineese opvaarende op de hier dit Jaar

aangekomen scheepen het Buijten Leeven en de Jonge orangeboom,

desweegen zijn geen klagten 'tgebragt, en dit heeft hij teekenaar

de eere uwel Edele Gestr bij deesen ter kennisse te brengen, waarmede

met alle hoog agting noemt /onderstond:/ Wel Edele Gestr Heeren

/lager:/ uwel Edele Gestr zeer gehoorsamen Dienaar /was geteekend:/ L: J: Haga

/inmargine:/ Amboina den 4: Julij 1785.

Accordeert

Sourehelte

r