closeTerug naar inventaris

Transcriptie

167

Register den Marginalen

op de Simoonse Brief

Aan Hun Hoog Edelens

van den 30: September

Anno 1785:

Rameneseratten

Jn de Administratien is eenige verandering gemaakt

§ 323:

het verschil tusschen het guarnizoen en de wapenkamer uijt den weg geruijmt

met de over en te kort bevondene goederen zonder geldsom in te neemen en afteschrijven

den Meester knegt der Grofsmeeden Grond heeft zig wegen de enorme opbreng van ijzer ver„

„andwoord

324:

325:

Eenige over en te kort bevondene goederen in sommige Aaministratien zijn geresontreert

dog van den Majoor Schneider en Adjuaant Foekens is wegen eenige te kort bevondene

snaphanen &:a verantwoording afgevordert

dewelke nog moet inkoomen

de overgaande onbequame goederen worden gespecificeert

326:

den Chinees Tjio Thein word op zijn verzoek

327:

om mits den overbreng van onbeq: goederen vrij van de betaling van ’t Ankeragie geld te blijven

Een gunstig voorschrijven, verleent

verzoek om qualificatie om anderomts die goederen in ’t voorjaar per ’t schip te mogen afzenden

den Generaalen opneem is gedaan

328:

en de Rapporten zullen teegende Boeken geconfronteert werden

Agterstallen

de Agterstallen Verminderen

316:

en worden bij een Notitie vertoond

verte