closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Arthillery

het aangemaakten bij de Acthillerij gespecificeert

5354:

waar van het Berigt overgaat

met de generaale sterkte van het Canon &.a

en een vertooning van het geplaatst geschut

zoo meede de generaale sterkte der Arthilleristen

Bannelingen

Een Banneling is ontslagen

401:

zoo mede een Jnlander Kerrie uit het quartier -

402:

dog een door de Justitie gesententieerde Manslaaf Filander van Boegisis na Bou„

„ro gebannen

403

Belastingenen vergoedingen

de Belastingen en Vergoedingen leeveren geen stoffe op

§ 333:

Brieven en Papieren

De voorjaarse Advisen en Papieren zijn per het buijten Leeven en de Batavier H:

H: Ed:s aangebooden

273:

van het zedert voorgekomene word verslag gedaan

274:

Een van Banda ontfangen brief is reets bevoorens b'antwoord

275:

en een van daar ontfangen Pacquet zal addres verleend worden

276:

over Banda is hier een Brief van Sourabaija ontfangen

277:

werwaards het schip de Zilvere Leeuw van Bouro is gedepecheert om een Lading teerlangen

278:

de Berigten der stuagie en dieptreeding van den kiel konnen niets overgesonden worden

279:

’t slot

„404:

Collegien

bij ’t Collegie van Iustitie een kleene verandering gemaakt

380:

en ook by dat, van Hun Kl: gerigts zaken

381: