closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173.

Batavia

Aan zijne Hoog Edelheidt.

Den Hoog Edelen Gstrengen Proot Agtbaaren Heerb.

H„r Willem Arnold Alting.

Gouverneur Generaal,

Benevens

De wel Edele Gestrenge Heeren

Raden van Nederlands Indië,

Hoog Edelen Gestrengen Groot

Agtbaaren Heere, en

wel Edele Gestrenge Heeren.

8 273 In de maand Iulijde er gehaa hebbende, uw Hoog Edelens

de voorjaarse Advisen en

Papieren zijn per het Buijten

Heeven en de Batavie 3 1 Ter het schip 'T Buijten Leeven en de Chialoup de Ba„

Ed„s aangebooden.

„tavier aan te bieden, onde eerbiedige letteren van den 12: dier maand

neevens alle zodanige Papieren als tot deselve betrekking hadden,

zoo voor Batavia als Nederland, hoopen wij dat deese kie„

„len