closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een ramporij zullen zijn g'arriveert.

§ 274:

Wij vinden ons Verpligt ten vervolge deeser onse eerbiedige

Van het zeedert voorgekoo„

„mens word verslag gedaan

advisen uw Hoog Edelens het verschuldigt verslag te

doen, van het zeedert dien tijd tot heeden voorgekomene, een be

„gin maakende met:

§27 Brieven en Papieren onder welk hoofdel

Een van Banda, ontfangen

brieff is reeds bevoorens be„

wij noteeren den ontfangst van een Brief van het Bandas

antwoord

ministerium in dato 4: Iulij L: L: welke onder de Bijlagen

overgaaten op welkers inhoud, wij lang voor heen g’antwer„

hadden, het schip de Vriendschap alhier niet noodig te

hebben

§276:

Een uijt dat Gouvernement ontfangen Iacquet voor Ternater

en een van daar ontf: Iac

zullen wij bij eerst voorkomende geleegendheijd addtes Ver„

quet zal adves verleend

worden.

leenen

§277:

Ook hebben wij van daar erlangd een brief van Sourabaija geda„

over Banda is hier een

brief van Sourabasja ont„„

teert 9: Febr: I: W: ten geleijde van het schip de Vriendschap

fangen

en het berigt dat in dien boodem 100: lasten rijst voor deese Pro„

vintie Te Grissee waren afgescheept.

§270:

toi hebben op den laasten Augustus besloten het schip

Werwaards het schip de Zil„

Verb Leeuw van Bouro is ge

depecheert, om een lading te Al

Zilvere Leeuw van Bouro te depecheeren na gem:

erlangen

Comptoir Sourabaija onder onse geleijde letteren van den

9: deeser, ten eijnde aldaar een laading in te neemen of ordres

te ontfangen, op wat plaats zulx zoude kunnen geschieden,

wijl

zij

100

Ft9

Zilt

mittee

Des„

treed

nieto

bedor

120.

van

whij

Medil

stuu