closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eser

ar

181

het bedraagen van 's Heeren VR

Den Twintigsten penning of sheeten Contingent heeft dit Jaar

geregtigheid genoteerd.

bedragen rd„s 599: 33 of rijx„s 56: 14:¼. minder dan Anno vergangen.

En den in dit Jaar tweemaal gedanen Eijk van maaten en gewigten, heeft

Zoemeede van den Eijk §314

gecendeert rd„s 18: 36:

en ook van ’t gestem: §315:

Eijndelijk heeft het gestempela papier of de Zegels in deesen Jaare omgeset

„peld papler

opgebragt rd„s 1043: 24: of rd„s 82: 6: meerder dan het gepasseerde Jaar, alle welke

posten den faveure van Hands. Inkomsten bij de boeken ingenomen zijn:

P

ening van Welke, wij

vas opgeregt en inge„

Door de Negotie bediendens de Reekening der agterstallen

„lijk uw Hoog Ede„

verkeerd ingerigt en geen tijt tot verschrijven overig zijnde

en 68

word deese verbeterde Rekening hier in gevoegt, als zijnde

den 29 7ber: ontfangen

eren bij de Ambonse Hande

ake als nog sommeeren, met

Camentlijk:

Hift dus nog restant

ƒ1185:4: 4:

79: 4:—:

1184: 8:4:

1184:8:4:

875:1:4:

100:6:-„ 234: 3/40.„

774:154:

207:18:

274:14:8:

ƒ 482:12:8:

146:¼.

482: 125:

ƒ 118:16:—„

36:

118:14

N

99:14:„

30: 3/80

99:14:—

ƒ 589:4:4:

ƒ 1673: 7: —.

2262:114:

2194:1512„

20: 3/80

67:15:8:

L„

467: 1/50

1543:13:4.

8:12:

933:

48:

ƒ 610:

Onder