closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eser

ar„

181

het bedraagen van 's Heeren VIV

Den Twintigsten penning of sheeten Contingent heeft dit Jaar

geregtigheid genoteerd.

bedragen rd„s 599: 33 of rijxd„s 56: 14:¼: minder dan Anno vergangen.

En den in dit Jaar tweemaal gedanen bijk van maaten en gewigten, heeft

Zoemeede van den Eijk §314:

gecendeert rd„s 18: 36:

en ook van ’t gestem: §3:15

Eijndelijk heeft het gestempeld papier of de Zegels in deesen Jaure omgeset

peld papler

opgebragt rd„s 1043: 24: of rd„s 82: 6: meerder dan het gepasseerde Jaar, alle welke

posten ten faveure van 'Hands Inkomsten bij de boeken ingenomen zijn.

§316.8

Agterstallen, tot vereevening van welke, wi

in het voorjaar bedeelde, dat een fonds was opgeregt en inge„

de Agterstalten Vermendertn

voert, beginnen thans merkelijk verminderen, gelijk uW Hoog Ede„

op worden bij een Notitie vertoondl ens. des behaagende gelieven te zien uijt de volgende

NottUl, aantoonende hoeveel de agterstallen der gerandsoeneerde: Jnlanderen bij de Ambonse Hande

Boeken de A:o 1782/¾. bedragen hebben, en met ’t stot der boeken van deezen Jaare als nog sommeeren, met

aanwijsing hoeveel dezelve in dezen Jaare vermeerderten vermindert zijn Namentlijk:

Blijft dus nog testant

1704: P:s 334: 3/85: ƒ 1105: 4: 4:

Negorij Nussnive Volg„ aanteckening van Banda p„r restant van

24:

170 7/5:

79:4:—

over het alhier betaalde uijt Cassa aan Een orangkaij van Guaus

D„o

350: 3/86: ƒ1184: 8:4:

Teld

In dezen Jaare gelequiteert zo uijt het fonds der gerandsoeneerde

amboineese als andersints

350:3/85: 1184:8:4„

de Negorij Zoija volgens aanreek=d van Banda p=r restant van

d„o

178¾.

265: 3/110: ƒ 875:1:4:

Nogulen

In dezen Jaare ingekomen uijt de door deze negorij aan d’E Comp: geleverde

30: 19/160 100:6:—„ 234: 3/40:„

774:154

178¾: D:

'T Comptoir Saparoua Volgens aanreek van Banda p: restant van

63:— ƒ 207:18:—

_= van hier over 3: van Maccassar

83¼: 274:14:8:

herwaards gezorkene Jnlanders

D„

Teld

146:¼: ƒ 482:12:8„

146:4:

402: 125:

1785: d„o

36:—:. ƒ 118:16:—„

118:16

36:

'T Comptoir Haroeko volgens aan uek=d van Saparona

178¾: D„o

van Banda p„r restant van

30: 7/80: ƒ 69:14: 30:7/80:

D=o Hila

99:14

9

178 /8.

178:1/20:. ƒ 589:4:4:

_:o en Ternaten p„r restant

D. Bouro

.

507:¾. ƒ 1673: 7: —:

over het alhier uijt

d.o _=o

P„

seld:

686 5/10: ƒ 2262:11 4:

2194:1512„

665: 80:

Hier op inmindering voldaan

20.

1/80

67:15:8:

2„

467: 1/40:

Blyft dus ten agteren in ’t geheel

1543:13:4

Daar en tegen staat de reek=d der gerandsoeneerde amboineese met ’t slot der boe

933: 8:12:

„ken aan dit hoof Casteel te vooren, voort gevleeijt uijt ’t daar doe ingevoerde fonds

zo dat het agterstal der gerandsoeneerde Amboineesen op zij zelve met

48:

610:

’t sluijsen der boeken van dezen Jare niet grooter blijft als

Onder

8