closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1309: Eene Geringe vermindering in vergelijk van de armoede deeser

de vermindering is gering

Colonis mitsgaders het klijn getal Particuliere vaar„

„tuijgen en handelaaren.

Men heeft eenige veramderinge 310.

Wij hebben absolut eenige veranderingen moeten maken in

gemaakt in de Pagt Conditien

van de Bazaar

de pagt Conditien van de Basaar en het slagten van het

Beestiaal, dog dezelve zijn zeer gerinon

§ 311:

en ’t slagten van t Beestiaal

mitsg„s een afslaager van §312:

de Visch Markt aangesteld.

he