closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oven

182

en in desen plaats te geeven de Calculative bereekening der benodige Con„

de Calculative bereekening

eer benoodigde Contanten wor

tanten Voor A=o 170 7/6:

„inderdeerd.

Coedit

Tot de afbetaling der gagien aan de dienaaren zo Europeese als Jn„

50000:

„landse aan dit Hoofd Casteel bescheiden stelle.

op Ad„

Aan die ten Comptoir

Hila

5106:39:

Honimoa

_=o

6020:39:

Haroeko

2744:

Laricque

_o

2527:13:

_=o Boura

2260:28

3498:

_=o Manipa

an 4 4

10788: 21

Tot den Jnkoop van Diverse Materialen na volgens t Jongste boekjaar

71

82954

voor de ordinaire en Enfra Ordinaire verstrekkingen stelle op

7d„s

35000: —:

Als Meede ten Comptoir.

Hila.

1593.

16:

F:Conimo.

1509

_:o Haroeko

921

_=o Laricque

1009:

19:

_=o Bouw

1140:

_=o Manipa

1006

42260: 35:

Tot een restant ter afbetaling van de ordinaire en Extra ord=e verstrekking Eifain 6 /m

62611:

op

ofte van primo 7ber Ao 1786: fot: ulto Febr: 1787: stelle met die der buijten Comptoiren

Contanten voor 918 2/50: Ahaten Garioffel Nagulen, dewelkein A:o 1706: staan

gelevert te werden na de Calculative opgare nadien egter de Leverantie de op„

61600:

gave der Jnlandse hoofden veeltijds surpasseert zo stelle dezelve op 1100: B haaren

rd/s 249433„39:

Somma=

Waar

4: