closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 318:

waar uijt uw Hoog Edelens zullen ontwaaren, dat

Rijxd„s 125000: welke nu noo

ij absolut Rijxd„s 125000:—:- noodig hebben, tot de dagelijxe

„dig heeft geijscht

uijtgaaf, en afbetaaling der Nagulen, die alhier niet hooger dan

de Nagulen zijn op 1100 Rtv

op 1100: Bhaaren bereekend zijn, schoon wij hier vooren ver„

bereekend schoonse op 15: â 1600

begroot zijn

„toonsen, dat den oogst op 15: â 1600: Bhaaren begroot is, wij

hebben dit liefst in de bereekening der Contanten op wat min

der genomen, om dat wij gemakkelijk kunnen begrijpen, dat

de groote Geld Eijsschen uw Hoog Edelens niet

aangenaam zijn

Om de voldoening 1319:

Dog wij versoeken needrigst, om de voldoening van de door ons

van Paijement en duijsen word.

versogt.

geijschte duijten en paijement, waar van wij in het voorleeden

Jaar reeds de hooge noodzakelijkheijd vertoonde.

Van ’t Liprotsen Cop„ 320:

uijt de Leproosen middelen hebben wij ter setting van

taal ls rd„s 000: a deposito gaccep

„teert.

den 38: Augustus L: L: 800: rd„s deegens 1/8: pro centos smaand

gaccepteerd.

§328:

De Rapporten van Een maandelijkschen opneem der

de Rapporten der Geld Cassas

gaan over

groote en klijne geld kassen, neemen wij de vrijheijd/ onder de

bij lagen deeses:/ over tezenden.

§. 322:

n uw Hoog Edelens tot slot van dit Chapiter te

rd„s 285: 42: op Wissel g'accepteiere

Communiceeren, dat wij van de weeskamer alhier op Wissel met

de gewoone agio hebben g’accepteerd rd„s 285: 42:, om aan heeten

Weesmeesteren te Batavia gerembourseert te werden,

brief

de dupp=t Wissel baat over in de

volgens de Dupplicaat of Tweede Wissel, na de ordre

Memorie word g'insereert,

hier bij overgaande, uijtwijsens de:

Memorie

der

en

„ant

Jer

e