closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Om mits den overbreng van onbeggo

desen wij van de betaaling van

Ankeragie geld te blijven.

185

soekt doende om een Gunstig

vo ovrschrijven aan uw Hoog

Edelens, ten eijnde op Batavia

koomende van het gewoone ankerage

geld bevrijd te blijven, hebben wij

hem zulx niet konnen wij„

„geren; alsoo denselven vertoon„

de, dat hij bereeds drie kee„

ven de onbequaame Goede„

ren had overgevoert, zonder

daar voor iets te pretendeeren

en dat dit hem telkens on

kosten had veroorzaakt, in

betaaling van prauw en koo

„lij loonen, weshalven dit

nu de vierde reijse zynde;

wij uw Hoog Edelens

bidden