closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een Gunstig voorscheijven verleend bid den op Zijn supplicq een

gunstige oog te willen ves

tigen en dat in het vervolg toe„

te staan voor Particuliere, die

Verzoek om qualificatie om an„

deese goederen overbrengen, dan wel ons

dersints die Goederen in’t voor„

„Jaar per 't schip te mogen afsenden

te qualificeeren deselve in het voor„

Jaar per het schip of scheepen af„

„tesenden.

§328:

Den Generaalen op„

Den Generaalen opneem ge„

daan

„neem na usantie onder ul

timo Augustus Jonst Tee„

den in alle administratien gedaan

en de berigten daar van ter

sitting van den 10:' deeser

ingekoomen zijnde; hebben

en de Rapporten zullen deegen de

Boeken geconfronteert: werden

Wij deselve inhanden van den

Hoofd Administrateur ge„

„steld

1„

pa

De Ne„

Oe7a.

oeree„