closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:11:—

2:12:

4:12:

1: Transport

ƒ

Ten Comptoir HavoeKo.

71:

10433.

D

68:

Aan Diverse Contanten

3122320::

D=o Debiteuren over hun agterstallig in„

„los geld.

118:

36:

16

-„

Diverse Provisien, Ammonitien, Equipagie wa„

„penkamers en andere Goederen meer.

7040:19.„

17593:

Ten Comptoirs Laruque

Aan diverse Contanten

D:

8900:14:12:

2697: 320

ƒ

=Pravisien, ammonitien, Equipagie

wapenkamers en andere goederen meer

5411:16:4:

14312

Ten Comptoir Bouro.

135

Aan onderscheide Contanten.

12125: 11:12.

D„o

3674320:- ƒ

Diverse Debiteuren over hun agterstallig Jnlos geld

2262: 6:4:

685:1/0:-:„

Diverse Proviën, ammonitie, Materialen

Equipagie wapenkamers en anders Goederen meer

3:-„

8087:

22475:

Den Comptoir Manipa.

173

6717: 5:12„

2035:320:-.ƒ

D„

Aan Diverse Contanten

_=o Debiteurs over hun agterstallig

„:

694: —. 230: 3:8:

inlosgeld

Aan Diverse Provisien, ammonitie, Equipa„

„gie, wapenkamers en andere goederen

8751:11:-„ 15699:—:4:

meer

Somma

ƒ 592001: 1:8:

Den Generaalen Inkoop heeft bestaan

Aan ’t Hoofd Casteel Nieuw Victoria in

ƒ 15263:10:—:

72438: lb: Garrioffel Nagulen

Transporteere

18:

11:—:

1::

196