closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport

De onder gespecificeerde Reekenings zijn

teqnaat gebleeven als van

810: 4:-

'T Aangereekende van ’t Comptoir Saparona

124: 16:

onkosten van 'T schip D’ Zilvere Leeuw

132: 5:8:

'T Gouvernement Banda

3: 8.

Jan Brins, per Lequids van ’t Comptoir Bouro

1:

Aan diverse Coopmanschappen provicien, Ammonitie

Equipagie, wapenkamers Diverse Gereedschappen

en andere Goederen meer

299362: 3:4: ƒ 394935: 4:12:

Jn de Kleede Winkel;

â Diverse munt specien

_„o 6505:½: . ƒ 21468: 3:

Europeaans Coopmanschappen

272: 16:12:

„. Cormandelse

851: 5:12:

zouratse

1496: 17:4:

Cijlonse Produeten

1: 154:

koopere Gewigten

12: 1::„ 24102: 19:—:

De Kleene Geld Cassa;

Diverse munt specien

d:o 16838 3/10: 55567:10:4:

Den Comptoir Saparoua

en

239

Jn diverse munt speciën

8:

6989320:— ƒ 23066:3:4:

Debiteuren over agterstatig Jnlos en

opvat gelden zo van gerandsoeneerde als ge„

„droste inlanders

17130:-„

565:15:-

Diverse Provicien, Ammonitie, Equipagie, wa„

„penkamers en andere Goederen meer

11372:5:8„ 35004: 2:12:

Ten Comptoir Hila.

Aan diverse Contanten

D:

2515 160:-ƒ 8301:16.

=Debiteuren over agterstallig inlosgeld

99:14.

30 /80:-

_=o Provisien, Ammonitie, Equipagie,

wapenkamers en andere goederen meer

3910: 11:-:„ 19311:11:

Transporteere