closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den

kosten

kosten

heeft

De

vertier

Jnkoop.

uijtkoops

p:r Centos

winsten

P„r Transport.

ƒ 803:12:1

Kerken School Boeken

Catechismussen

10

—:„

18:–„

50.

1: 7: —„

—:–„

9:

Epistelen en Euangelimm

11

111:

—:-„

1: 2:8„

2:

7:8

1: 5:

-

Historien Davids

2:

118:

—: 5:8.„

12:-„

60

Geeft p=r C:o door den onderen

74½: -

Cormandelse Coopmansz

salempoeris Gem: Gebl: sad:s pat:

p:

80: —:

133:¾.

392: 11:-„ 916:19:12

—:„

524: 8:14

Parcallen Br: blauw

160:

—.„

430: 13:8„ 1412: 3:4:

227: 7/8: —„

981: 9:8:

Deekens gecattoeneerde kleene

62: —-

184: 1:12:„ 226: 15:-„

23 3/8:

42: 13:4

03

Guinees Gem: gebl: 3: Z:

1:

12: 3: 12:„

26:74:—:„

25 ¾„ -„

2: —:12

1

oude zoort

2: —:

31: 3:12:„

12:½:-„

12:½„ -„

Ce 4.4

Zijldoek gemeene Ruwe

6: —:

28: 10: -„ 34: 5:-„

20:¼:—-„

5: 15:

guinees bruijn blauw

80:—. 1169:18:—„ 2817:10:4:

140:/8: -„ 1647:12:

_= gem: gebleekte

212: —:

3199:: —: - 3688:15:12„—

15¼. - . 489:15:

Geeft p:r C:t door den anderen

68: —:s:

Zouratse Coopmanschappen

Baftas swarte heele breede

p:

389

—. -

1628:19-„

3274:16:12ƒ

101:1/8:-„

1645: 17:

_=o Smalle heele.

47

131: 15:-„

220: 1:8„

67: —:—„

88: 6

Deekens gecattoeneerde

40

229:12:8„

282: 3: –„

22¾. -„

52:10:

karikams kleene Roode

7:

12: 6:4„„

17: 16:12„

44: 7/8: -.

5: 10:

Thatatsen Grove

16:

- :„

33: 1: 8:„

41: 2: 12:„

24. 37/8: -„

8: 1:

Niguamassen Groove

17: 10: -„

7:

21: 14:-

24: —: -

4: 4:

zelf

boll„

280:

—„

33: 1: -„

41: 3:12„

8: 2:12

24:¾: —:

Geeft p:r Centos door den anderen

87: —:

Javaoe Coopmanschappen

Catoene Gaaren disp:s zoort

lb: 6125:——„ 1089:2:8:ƒ 4461: 5:—ƒ

Rijst

390: 7/8: 3372:2:8

„178650: - 3293: 2:8„ 5370:19:8„

62: —.-„

2077:17:—

zout

26050: -„ 104: 4:—„ 342:10:8„

224.¾ s:„ 238: 6:8:

Rottings Iav:o

boss„s 50: - . 15: 6: -„ 24: 4: 8:„

58: 3/81.

8:18:8

Pady

l: 3000:

29: 17. - 38: 15:8„

29 7/8„

8: 18:8.

Geeft percent: door den anderen

ƒ 125 7/8: r:

Transporteere

ƒ12023:9:4: