closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

:1

198

heeft

De

den

kosten

winsten

uijtkoop

p:r Cento

vertier

Jnkoops

Transport.

Bantams Product.

Peeper

67:13:8:

144:8:8:„ 88:2:—„

lb: 599: 76: 15:—„

Tnnors Product.

370: - 358: 8:8:„

waxkaarsen

96: 9:8:

454:18:—„ 27: —„—„

Bancas Coopmanschappen

Thin

147.

36:15:—„ 67:2: 82 7/8„ -

30: 7: —:

Cijlons Product.

Canneel

2½:

1.

—: 15:8:„

—4„ 30:

—: 4:12:

Caabse Coopmanschappen.

Booter Caabse.

„986.—

459: 2:-„

711:15:8„ 5.6:—:—„ 252„13:8

Alhier ingekogte Producten.

Foelij

—½

3:8

2: 13:-„ 1514:¼:-„

2: 9: 8:

Noten Musscrateu

1: 1:— 100:—:—„

—½

1: 1. —.

Op de Hoofdplaats ingekogte

producten.

Arak Batavias

40:

ƒ

9: 10:-„

12: 6: 8:„.

30: —:—.„

2:16:8:

Poeder Zuijker

38.

A:

8:4:„

10:V2:

30½: —„

_:o

2: 8:

_=e

kandij

384¾:

65:11.

50: 19:-„

28: 57/8:

14: 12: —„

Geeft p:r C:t door den anderen

ƒ 27¾:7:

over de belasting op Reekening van Soldijen

der scheeps overheeden van ’t schip de orange„

„boom wegens de door hun te min uijtge„

„leeverde lading

ƒ 174:10:8:

weegens de belasting op Reek: van sol„

„dijen der scheeps ooverheeden van ’t schip

'T Buijten Leeven, weegens de door hun te min uijtgeleverde lading

502:17:8:

voor de minder dan de bepaalde advan„

„cen op de p:s publicque vendutie op den

19: deeses verkogte 2: rollen Zijldoek

frans uijt de lading van ’t schip De Zil„

„vere Leeuw

122:8:„.

wegens het advijds op de bij uijtlevering

der lading van ’t schip ’t Buiten Leeven nat

en ten eenemaal bedorven bevonden Buskruijt

273:2:8:„ 1072:18:8:

Teldt

ƒ 13564:17:8:

Transporteere