closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport - - ƒ 14842: 17:

Lands In komsten Sommeeren als Volgt

de Pagt van d’ etrak en Zaguweer.

ƒ13424:8:

Staads Herberg

51:10:

’t Chineese Hoofd Geld

1166:4:„

Beestiaal

188: 2:—

d’ Topbaan

2366: 2:„

in en uijtgaande Regten

„11771: 2:

Bazaar

3534: 6:„

32501:14:-.

helfte der Eijk penn: hebben geworpen

37: 2: 8:

verdebiteerde zegels

2066: 2:8:

't Heeren Geregtigheit of de 20: penn: der verkogte vaste goederen

1187: 7:12:

De fault Boetens

8: 18:4:

De zuijveren Jnkomsten aan ’t Hoofcasteel

bedragen tezamen

35801: 5:-

Den Comptoir Mila.

over de Jnkomsten van ’t SComp:s Zagon

bosch te Loehoe

2561: 1:12:

Den Comptoir Manipa.

de Jnkonsten van het verpagte Zagon

bosch te Poeloe Fikos

118„ 16:

Reekening van Agio opgetelde wissels heeft

dezen Jaare afgeworpen

758: 14:12:

zoo dat de Zuijvere Inkomsten over de gehee„

„le provintie bedragen

39239:

En de winsten en Jnkomsten te zamen

ƒ 54082:

De

17:8:

14: 8:

Deen

„gend ge