closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17:8:

7:8„

P: Transport

16:9

ƒ 3988:

De door swaare reegen nat en bedorven geraakte 1600: lb:

Rijst, blijkens berigt door de Leeden uijt den Raad van politie

den onderkoopman en winkelier en Cassier Hogerwaard

en den meede onderkoopman Martens, en Conform Politica

Raads besluijt van den 15: Augustus deeses Iaars

10:—

29:

weegens de verloorene Equipagie goederen van de Chialoup

Batavias welvaaren, en Een overleeden ’s Comp:s Lijfeijgen„

Conform politecq Raads besluijt van ult:o deeser maand Aug=o

9

8:

873

Telat

15: 8:

4891

1

wijders zijn de volgende schrijf gereedschappen Leijwaeden per

’t schip 'T Buijten Leeven, desen Jaare naten verrot aange„

„bragten den 14: Maart /: J: L:/ per vendutie met verlies verkogt, als

verlies

3½: lb: Hollands Naijgaaren -

2:19:4.

25: boss: Schagten

20:13:—

29. riemen kleen formaat Papier

57: 3:12:

46: 16::

158: p:s Chitsen Ceronse

8: 14„„

18: Nignaniassen Grove Z=t

136: 6:—„

Resteert aan zuijvers winsten aan dit Hoofd Casteel

Het 1/15 op de afbetaalde soldijen bedraagt hier aan ’t Hoofd Casteel

En op de volgende Buijten Comptoiren, als;

24:8:

570.

ƒ

Ten Comptoir Saparona na aftrek der nadeelige posten

664:

2:

Hila

16:12:

382:

Haroeko

_o

6:12:

400

_=o

_=o

Laricqus

140

4:

_=o

Bouro

355

6:4:

Manipa

De Generaale winsten op de Buijten Comptoiren bedragen.

zo dat alle de winsten na decortatie der nadeelige pos„

„ten zo aan ’t Hoofd Casteel als op de gesamentlijke

Comptoiren in Een rondjaar bedraagen

ar Transporteert

ƒ

199

13564:

5020:1:8:

8536:16:-

1012.

3792:

2513:10:4.

ƒ 14842:17.„

17.8.