closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8335

de Belastingen en vergoedingen

leeveren geen stoffe op.

§334:

Den Eijsch van benodigtheelen

word aangebooden.

Rijx„s te rembourseeren, voor het verlies

dier vaartuijgen volgens ons lesluijt van den 4: Julij J: L:

Delastingen en vergoedin

gen geen Hoffe uijt leeverde, zullen wij uw

Hoog Edelens reverent aanbie„

den onsen.

Eisch van Benoo„

„digtheeden die met het

meeste overleg en accuratisse

ingerigt, in het voorjaar bij

102: reeds provisioneel g’insereerd

is, dog tans neemen wij de vrijheijd

uw Hoog Edelens na gewoonte

en de ordre denzelven le vertoonen

als den

Formeelen