closeTerug naar inventaris

Transcriptie

by

teek

ijheijd

te

onen

202

JMalan Dijs van het geen voor

den Iaare 1780: voor Amboina benoodigt is, teweeten.

Den vertier den ver„ Restant Eijsch Eijsch

voor nae Gissing

in E: Iaaren , tier in ’t

—.

Anno voor Anno

door den boek Jaar

1786:

1787: an 1788:

onder

anderen van A

178 2/5

p:o deezer rd

125000:

zo aan dit

hoofd Cas„

„teel als de

respective

buijten Compt:

Contant in diverse Specuem

Rd:o 12904423:12:

rd:s 22000: ƒ 8000:: P:s Ducaten Goude Nederlands

Ducatons Zilvere Gecartelde

81375: 48825:

15625:„

Paijement Nieuw Nederlands

100: sakk:

Aan Schillingen en dubbel„

de Stuijvers.

18

Duijten,

6000: vaten

Ruijm benodigt zo tot de huijshou„

rd:s 125000:„ Rijxd:s

„ding als afbetaling van Circum

Elf Hondert Bhaeren

Garioffel Nagulen.

Cormandelse eijwaeten

8: Jak: 8: Sakken Guinees Bruin Blauw Sadrasp:s 3: zoort

80. p:s

P:s 1514:„

14: p:r 14: Pak: Guinees gem: gebl: sadraspat:s 3: zoort

14: p:r

43½. p:s

1407:„ 337:„

_=o Fijne d„o Bimilip:s oude

2:

271: 9:„

_=o

2:

2: 4

4:„ _=o gemeene Ruwe 3:e zoort

4:„

309: 13:„

4:„

—:„

6:„

salemp:s Br: blauw Sadrasp:s 3: zoort.

6:„

6:„

1599:

6:„

_=o gemeene Gebl: d=o 3:

4:„

4:

1120: 80:„ —„

Parcallen br: blauw Cust 3:

6:„

4:-

2440: 160:„ —:„

4:

3:„

3:

1760:

6:„

=

.„

=gemeene Gebleekte I:

613:„

2:

Dongrissen gebl: met roode hoofden,

2:„

2:

996:

Moerissen br: blauw: de 14: Caal,

4:„

1:„

1:1:

800:

—:

1:

—:

1:

1:„

18:

1:

Gingang Roode Cust 4: diaats of Jassen:s geverfde

Gingang drongang.

1:

1.

818:- 100: p:s 100: p:s

1:

2:

2:

3:

Zijldoek gem: Ruwe Cust,

-„

730¼. 66¼ 130½„

deekens gecattoeneerde kleene Cust.

2:

2:

2:

262: 72: 14:„

-„

verte.