closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den vertier den vertier

in 5: Jaaren in ’t boek

door den Iaar de

anderen A:o 178 /5.

rd„ 450:

18:

p„s 638:1:„

132:

65:

p

3:„

2:

kan: 2629:„

833:„

2163:„

692:

lb: 18066½. 3726: 4:

p:

90:„

5: -

64:

178

4:

234½:

4:½.

—:„

699½.

2204:—:

131:„

557:.

61:

2050:„ 614:„

208 ½.

33½:

583.

60:

—:

vel 103.

16:„

kann: 13437¾: 2817:

1927

198

Last 205 lb 3000: 3803000.

Coij„ 10:

2:

br: 144:- 49: bb:

vellen

—„

Restant

onder

Primo

dezes

2227: p:

408:„

367: b:

738:

4:

288:

82: —„

116:

4:—

2297½: k:

1005

4723000:

128:/4 lb:

Eijsch:

voor

anno

1786:

400:

lb

krijth tot gebruijk bij de Timmerl:, Cuijpers en voor de buijten

Comptoiren

p:s

3000:

Extrecquen van 16: d=m voor ’t Gouvernement en amiere secretarij

op ’t blok bij ’t plan gem:t n:o 14:

300:

Brand Emmers ledere

Van Iava

1:

Barcq van 2: Masten met een lastpoort voorsien, in steede van

de na Batavia vertrockene Chialoup de Batavier

4:„

p:s

Tollen over lang 20: voeten

k

600:

Iarck olijp

600:-

Olij Terra of aard olij

20: picol

Ooffij Boonen

50: p

swalpen van 3: tot 6: d=m lang 22: v=m

20:-:

Balken Lang 30: v=m en d:t 12: â 13: d„m -

80:

= 24: 10: 12:

_

20:

30: 8: 10: - -

30:

_=o

20:

7: 8:

benoodigt tot goe„

60:

Muurplaten lang 20: â 22: v=m en d:t 3: d=m

„vernement -

100

Moole planken van 1½. d=m

1000

1:

100:

Tonne planken

o1

500„

Iatij Legger duijgen tot ’t maken en repareeren

van vaat werken Etc:a

p:s

400:

Tinkamse planken groote tot ’t vervlakken der vaartuij„

400:

_=o

kleene „gen als andersints benodigt.

100:

Pandjang Limas tot wind boomen voor de kaapstanders

en tot schijven nagels, dolle Etc=a

15: villen geel halfs Leer Iavas

18: bierp: olij van klappus

500: Coij:s Rijst; onder dit Restant 1073000: last uit de zilvere Leeuw ongemeen slagte stoffig.

2:: Coij:s witte tafel Rijst,

50: - bhalen Cattoene Gaeren dispensz=t

65: vellen koebeesten of zo genaamd bruin leer tot ’t repareeren der

blaasbalgen zo van de smitswinkel als die der wapenkamer.

Manschappen.

100:- kopp: Europeese Militairen

2: - stuurlieden voor de kleine vaartuijgen hoog benodigt

40:-. Europeese Mattroosen

3:- Grofsmeeden ’t bestaan der affuyten kundig

2: slotemakers

1:- kop Rademakers dat werk volkomen kundig.

1:- kooper slager hoog benoodigt,

4:-: Metzelaars, hun Ambagt verstaande.

Wij.

de R

d

ise

toe