closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3 buijten

secretarij

van

de Iavase Ministers §335:

is een Extract uijt den p„l Eijsch

toegesonden.

§ 336:

eenige Houtwerken voor deel„

Takhuijsen worden apart, g’eijscht

om het gevraagde Paije„ 1337:

ment en duijsen word een gunstige

voldoening versogt.

ook om twee bequaame stuur

lieden

§ 338:

de Restanten g’insereert

206

Wij hebben in het voorjaar reeds den Extract

uijt onsen Povisioneelen Eijsch aan de Javaa

sche Ministers /: ingevolge Uw Hoog Edelens

gerespecteerde ordre:/ afgesonden.

Per sitting van den 31. Augustus hebben wij geresolveerd

Eenige houtwerken die tot reparatie der Rijst Pakhuijsen

alhier benoodigt zijn, Expres te Eijsschen gelijk zulx on„

der het Hoofdeel van Timmeragie en Reparatie vader voor„

komt:

En wij bidden uw Hoog Edelens om een gunstige

voldoening van het door ons in A:o pass=to gevraagds paijement

en Duijten ook om Twee bequaame stuur lieden

welke alhier zeer hoog benoodigt zijn wijl men

op de klijne vaartuijgen thans niet meer dan

Een derdewaak heeft welke men bij een onverhoop„

te geleegentheijd nog niet buijten deese Provintie

kan Emploijeeren.

Met het sluijten der Negotie boeken onder

ultimo Augustus J: L: hebben

belopen

de generaale restanten, montant van ƒ592001:1:8:

en bestaan in

De